एका अनियतकालिकाची गोष्ट

अवधूत कुडतरकर यांनी नरेंद्र बोडके यांच्यासोबतीने 'पाणंद' हे लघुअनियतकालिक चालविल्याचे दिसते. त्याचा हा एक अंक. मराठी लघुनियतकालिकांची चळवळ गोव्यातही सुरू होती हेही त्यातून दिसते.  अंतर्देशीय पत्रावर छापलेला हा अंक आहे. यात 'सलोखा' अंक प्रकाशित होणार असल्याचेही लिहिले आहे.